Đang thực hiện

VENCO PROJECT

Home VENCO PROJECT
VINMEC TIME CITY

VINMEC TIME CITY

VINHOME STAR CITY THANH HOA

VINHOME STAR CITY THANH HOA

VINFAST, ENGINE

VINFAST, ENGINE

SONG HAU THERMAL POWER PLANT 1

SONG HAU THERMAL POWER PLANT 1

VINHOME IMPERIA HAI PHONG, SCHOOL

VINHOME IMPERIA HAI PHONG, SCHOOL

VINHOME IMPERIA HAI PHONG, CLUB HOUSE

VINHOME IMPERIA HAI PHONG, CLUB HOUSE

AIH HOSPITAL

AIH HOSPITAL

108 HOSPITAL

108 HOSPITAL

VUNG ANG THERMAL POWR PLANT

VUNG ANG THERMAL POWR PLANT

Support online

Sales Engineer

(+84) 0938 133 121

(+84) 0938 133 121

Sales Engineer2

(+84) 028 2220 9001

(+84) 0938 133 121

THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN LẠNH HUYNH ĐỆ.
Address: 82/24 Nguyen Hong Dao Street, Ward 14, Tan Binh District, HCMC, Viet Nam 
HCM Offce: 11 Nguyen Van Sang Street, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, HCMC, Viet Nam
Ha Noi Offce: 7th Floor, 22 Nguyen Khang, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam
Telephone: (+84) 028 2220 9001                        Hotline: (+84) 0938 133 121 
Email: info@huynhdevn.com                                  Website: www.huynhdevn.com